ซุปเปอร์เซเว่นเห็นพลังเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง

พลังเด่นที่สุดคือการกระตุ้นและพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ทั้งเรื่องสติปัญญาจิตใจรวมทั้งกระแสจิตหรือญาณทิพย์เป็นเลิศในการรักษาสมดุลย์กับศูนย์รวมพลังทั้งเจ็ดในร่างกายมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างเยี่ยมยอดในการกระตุ้นความสามารถทุกประเภท

ในด้านของความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหินที่มีประสิทธิภาพในการเรียกเงินเรียกทองด้วยพลังแห่งการสื่อสารของดวงดาวและธาตุหลากหลายชนิดที่หลอมรวมกันทำให้หินมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีดี ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาเราและช่วยให้ผู้คนเชื่อถือศรัทธาในหินชนิดนี้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนอย่างน่าอัศจรรย์

วิธีใช้ หินซุปเปอร์เซเว่นที่เป็นกำไรข้อมือแนะนำให้สวมติดตัวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายเห็นจะส่งคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนสูงสุดต่อจิตวิญญาณและจักกะทั้งหมดในร่างกายเราหากมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถพูดคุยกับหินหรืออธิฐานขอให้เห็นช่วยเป็นเรื่องเรื่องไป แนะนำให้ใส่หินไปเก็บเงินลูกค้าหรือไปขอผ่อนผันหนี้ ไปขอทวงหนี้ก็สำเร็จเช่นเดียวกัน

Tip สวมใส่หินได้เลยโดยไม่ต้องล้างหรือทำความสะอาดเมื่อเจอสายลมแสงแดดเห็นที่ดึงดูดพลังด้านลบออกมาจากร่างกายก็จะถ่ายเทพลังด้านลบออกจากหน้าหินได้เลย
บทความจาก อ.จุฑามาศ ณ สงขลา