การเลือกซื้อหิน

1. เลือกที่สี
ถ้าคุณไม่ได้เจาะจงเลือกหินชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษให้กับตัวเอง เพียงแต่มีความสนใจ ขั้นตอนแรกของการเลือก คือ เลือกสีที่ชอบก่อน สีของอัญมณีนั้นแต่ละสีจะรวมอัตราพลังของรังสีแต่ละชนิดเอาไว้ต่างกัน สีของหินบางชนิดอาจส่องแสงมากระทบกับสายตา และลึกลงไปจนถึงกระทบกับใจคุณด้วยจนคุณอดไม่ได้ที่จะหยิบหินสีนั้นขึ้นมาชื่นชม ซึ่งหลายครั้งที่ผู้เลือกหินจากสีทีชอบ ต่างถูกดึงดูดให้ตัดสินใจเลือกเพราะคุณกำลังต้องการการบำบัดรักษาจากหินชนิดนั้นอยู่

2. เลือกจากแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจนี้จะเกี่ยวข้องกับสีหรือไม่เกี่ยวก็ได้ เพียงแต่คุณนำหินที่คุณสนใจวางไว้ในมือซ้าย ทำใจให้สบาย ให้เกิดความสงบและเป็นสมาธิ หินบางชนิดจะทำปฏิกิริยากับใจคุณ กระตุ้นแรงบันดาลใจหรือสัญชาตญาณบางอย่างออกมา เช่น ในขณะที่คุณกำลังเกิดความเครียดสูง มีอารมณ์โกรธ คุกรุ่นอยู่ในตัวเองคุณก็อาจสัมผัสถึงพลังของหินชนิดนั้นมากกว่าหินชนิดอื่น ถ้ารู้สึกเช่นนั้นก็จงเลือกหินชิ้นนั้นกลับไป

3. เลือกด้วยการทดสอบพลัง
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก การทดสอบพลังของหินชนิดต่างๆ สิ่งแรกที่ต้องอาศัยคือสมาธิและความเชื่อในการตอบสนองของสัญชาติญาณเริ่มด้วยการคว่ำฝ่าืมือรออยู่เหนือหินก้อนที่คุณจะทดสอบ หินแต่ละก้อนจะทำปฏิกิริยากับคุณไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าการตอบสนองพลังระหว่างหินกัยตัวคุณนั้นคุณสามารถเข้าใจมันได้หรือไม่ ถ้าเข้าใจหรือสัมผัสได้ยิ่งทดสอบกับหินหลากหลายชนิดเข้า คุณก็จะสัมผัสรู้ถึงพลังอันแตกต่างของหินแต่ละชนิดได้ และประสาทสัมผัสของคุณจะยิ่งอ่อนไหวในการรับรู้มากขึ้น และสามารถทดสอบพลังของหินได้ง่ายขึ้นเป็นลำดับ นำไปสู่การเรียนรู้ที่มาที่ไปของหิน